Hjälpsidor...

Välkommen till Alvis system för elevregistrering

Betygssättning och hantering av elevernas frånvaro sker i Alvis. Även grupp- och frånvarolistor tas ut från Alvis.

OBS att betyg som sätts vid nationella prov nu registreras i Alvis!
Lathund för att göra det finns i Communis filarkiv.

Har du frågor eller behöver stöd kring hantering av funktioner i systemet så finns följande kontaktpersoner:


Bo Segersäll (administrationen Vita Huset)    
0150-574 91

Leif Andersson (Åbrogården Vingåker)
0151-193 31


Armin Bahremand (lärarrum 306 Vita Huset)
Amel Basic (lärarrum 411 Vita Huset)


Behörigheter i systemet

De upplysta vitmarkerade rubrikerna med underrubriker anger funktioner du har tillgång till i systemet.

Saknas någon behörighet kontaktar du någon av kontaktpersonerna så hjälper de dig. 

Supportinformation

Vid problem med Alvis kontaktar du Viadidakts administration i Vita Huset. Du kan även skicka e-post till alvis@viadidakt.se

Nyheter

Viadidakt, Vita huset, Drottninggatan18, 64180 Katrineholm, Tel. 0150-48 80 90
Alvis från Gotit Alvis från Gotit