FAQ - Frågor och svar

Får jag läsa om samma kurs flera gånger vid F-betyg?

Vid F-betyg i en kurs har du möjlighet att ansöka om prövning i kursen eller läsa om den.  
 
Målet är att du ska klara alla dina kurser. Om du har två F i en kurs och söker den igen kan en studie- och yrkesvägledare ta kontakt med dig för att reda ut om du har förutsättningar för att läsa kursen och vad du behöver för stöd för att klara den.

Får man läsa kurser för att höja sina betyg?

Ja, om du saknar grundläggande behörighet till högskolan eller Yrkeshögskolan och har F i en kurs kan det finnas möjlighet att läsa om kursen.

Om du redan har grundläggande behörighet till högre studier eller har godkänt i en kurs och vill ha ännu högre betyg får du betala en avgift och ansöka om prövning. Prövning innebär att du tentar av hela kursen, alltså gör prov i kursens alla moment för att få betyg. Du får ingen hjälp av läraren utan får bara veta när provet är eller när uppgifterna ska vara inlämnade. Läraren kan ge dig vissa instruktioner och rekommendation på litteratur, men du får ingen handledning med uppgifterna.

Hur räknas min studietakt?

Läs om studietakt m.m. på Viadidakts hemsida:
https://www.katrineholm.se/viadidakt/viadidakt/borja-studera/studieform-och-studietakt.html

Jag har sökt en kurs men har inte blivit antagen. Vad beror det på?

Det kan bero på flera saker. Här kan du läsa om några villkor som avgör om du får plats på en kurs:

Du ska vara folkbokförd i Katrineholm eller Vingåker.
Du kan söka till Komvux höstterminen det året du fyller 20.
Om du är under 20 år kan du söka till Komvux om du gått färdigt ungdomsgymnasiet och är utskriven från ungdomsgymnasiet.
Du behöver ha rätt behörighetskrav och förkunskaper till den kursen du söker.

Du kan få plats i kurser om du saknar:
- fullständig grundskoleutbildning
eller
saknar fullständig gymnasieutbildning
eller
- söker för att bli behörig till högskolan/Yrkeshögskolan

Om du har sökt en Yrkes- eller Lärlingsutbildning gäller lite andra regler. Det är möjligt att få plats även om du redan har gått gymnasiet eller har högre utbildning. De som är arbetslösa kommer i första hand.

Du kan också kontakta Viadidakt 0150 - 48 80 90 eller skicka epost (vagledning@viadidakt.se) om du är osäker på varför du inte fått plats. Om du skickar epost, kom ihåg att skriva ditt namn och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

Jag har sökt till Komvux. När får jag svar?

Alla som söker till Komvux får ett svar ca 14 dagar innan kursstart. Du får det via epost och det publiceras också på din sida i Webbansökan. Där kan du även se om du är antagen eller om du är reserv till en kurs (står i kö) eller om du inte har blivit antagen.

Om du har blivit antagen till en platsbunden kurs i klassrum så står det på beskedet när din första lektion är. Det är viktigt att du kommer till uppstartsträff och första lektionen om du vill behålla din plats.

Har du blivit antagen till distanskurs får du mer information från din skola cirka en vecka innan start.

Har du blivit antagen till en Yrkes- eller Lärlingsutbildning får du mer information från den ansvariga skolan cirka en vecka innan kursstart.

Vem kan få studiestartsstöd?

Läs om studiestartsstöd på Viadidakts hemsida

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit