SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Invandringsorsak (obligatorisk)

Hjälp

Varför flyttade du till Sverige?

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Universitet eller högskoleutbildning

Hjälp

Har du en universitets- eller högskoleutbildning från ditt hemland? Välj i så fall inom vilket område.

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Syfte utbildning

Hjälp

Varför vill du studera Svenska för invandrare (SFI)?

Mål med studierna

Hjälp

Vad är ditt mål med att studera Svenska för invandrare (SFI)?

Yrkeserfarenhet från hemlandet

Hjälp

Vilken sorts yrke jobbade du huvudsakligen med i ditt hemland?

Nuvarande sysselsättning

Hjälp

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Nuvarande yrke

Hjälp

Vilken sort yrke jobbar du med nu? Om du INTE arbetar välj "Arbetar ej".

Önskemål om studieform

Hjälp

När vill du helst studera?


Hjälp

Vilken skola och plats vill du helst ansöka till?

Läser och skriver på sitt modersmål
Läser och skriver på det latinska alfabetet
Samhällsinformation
Etableringplan

Hjälp

När går din etableringsplan ut? (ange datum)

Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Anmälan till SFI på Viadidakt


Mer information om svenskundervisning för invandrare finns på vår hemsida www.viadidakt.se

Nytt! Från 1 januari 2020 kommer information skickas digitalt.

För att anmäla dig till SFI digitalt behöver du en e-postadress exempelvis Outlook, Gmail, Yahoo.

Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Personuppgifterna registreras och hanteras i Viadidakts studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Viadidakt kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Viadidakt innan du skickar in en ansökan.

 

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).

Alvis logo Alvis från Gotit