Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.

Languages (mandatory)

Hjälp

Do you hav multiple native languages apply them below.

Reason for immigration (mandatory)

Hjälp

Why did you move to Sweden?

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education that you have completed in your home contry?

University education

Hjälp

Do you have an university education from you home county? Then choose appropiate field.

Former level of studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Reason for studies

Hjälp

Why do you want to study Swedish for immigrants (SFI)?

Goal with your studies

Hjälp

What is your goal with studies in Swedish for immigrants (SFI)?

Professional experience in your home country

Hjälp

What was your main professional experience in your home country?

Current occupation

Hjälp

What is your current occupation?

Current employment

Hjälp

What is your current employment? If your are not workning, choose "Not working"

Desired form of studies

Hjälp

When do you want to study?


Hjälp

To which school and place would you prefer to study to?

Read and write in your native language
Read and write in the latin alphabet
Community information
Establishment

Hjälp

When does your establishment plan expire? (provide date)

Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

More information about Swedish for immigrants can be found on our website www.viadidakt.se

To apply for SFI digitally, you need an email adress such as Outlook, Gmail, Yahoo.

Information on the processing of personal data

De personuppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Personuppgifterna registreras och hanteras i Viadidakts studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Viadidakt kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Viadidakt innan du skickar in en ansökan.

 

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).

Alvis logo Alvis från Gotit